Asianajaja Helsinki

Asianajaja Helsinki – Asianajotoimisto Juridicus Oy on palvellut Helsingin alueen yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä jo yli 20 vuoden ajan. Meille asioidenne hoitaminen on kunnia-asia. Suhtaudumme työhömme vakavasti. Asiakkaamme toimeksianto on hänelle aina painava asia ja siksi se edellyttää meiltä erityistä huolellisuutta.

Asianajaja hoitaa yksittäiset lakiasiat sekä kokonaisvaltaiset konsultointipalvelut

Asianajajamme vastaanottavat sekä yksittäisiä toimeksiantoja että hoitavat pitkäjänteisesti saman asiakkaan eri asioita. Voimme esimerkiksi ottaa hoitaaksemme yrityksenne kaikki oikeudelliset asiat, jolloin yrityksellenne nimetään ensisijainen asianajaja sekä varamies. Asianajaja on jatkuvasti käytössänne ja hoitaa yhtiönne oikeudelliset asiat kokonaisvaltaisesti. Ulkoistettu lakimies tuo turvaa ja auttaa muun muassa ennakoimaan mahdollisia ongelmatilanteita.

Asiakkaitamme ovat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

Yritysasiakaskuntamme koostuu monipuolisesti eri alojen eri kokoisista yrityksistä. Palvelemme siis niin pienehköjä kuin keskisuuria suomalaisia sekä ulkomaisia yrityksiä alasta riippumatta. Toimistollamme on vahva kokemus mm. rakennusalan yritysten avustamisesta erilaisissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Tarjoamme asianajopalveluita myös yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Lakiasiat kannattaa hoitaa ennakoivasti

Kokemus on osoittanut, että asianajajan apua kannattaa käyttää lähes kaikissa kysymyksissä ennen kuin on varsinainen ongelma ja riitatilanne käsillä.
Käymme etukäteen läpi muun muassa sopimuksia ja kauppakirjoja. Asianajajan konsultointi etukäteen voi usein estää riitojen syntymisen kokonaan. Teidän tehtävänne on pyörittää yritystänne, eikä riidellä. Meidän tehtävämme on pyrkiä estämään riidat ennakolta.

Palveluihimme kuuluvat mm.

  • Liikejuridiikka ja yhtiöoikeus
  • Riidanratkaisut
  • Perhe- ja perintöoikeus
  • Ulkoistetut lakimiespalvelut
  • Yritysjärjestelyt
  • Työoikeus
  • Kuljetusoikeus
  • Vakuutusoikeus
  • Tekijänoikeudet

Lue lisää palveluistamme »

Asianajaja on oikeuden asiantuntija

Asianajotoimisto Juridicuksen lakimiehet ovat kaikki asianajajia ja Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Suomessa on noin 19 000 lakimiestä, joista vain 10 % on asianajajia. Laissa määritettyä ”asianajaja” -ammattinimikettä voivat käyttää vain ja ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytyt henkilöt.

Mikä ero on lakimiehellä ja asianajajalla?

Asianajajan tulee suorittaa asianajotutkinto ja noudattaa hyvää asianajotapaa. Suomen Asianajoliitto valvoo asianajajia ja huolehtii, että Suomen asianajajat ovat ammattitaidoiltaan ja asianajotavoiltaan korkeatasoisia. Lisäksi asianajajalla tulee olla vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestyöstä ja vähintään kaksi vuotta kokemusta asianajotehtävistä. Asianajajan velvollisuuksiin kuuluvat myös vuosittainen täydennyskoulutus. Asianajaja on velvollinen pitämään ulkopuolisilta salassa kaikki asianajotoimeksiantoon liittyvät tietonsa.

Asianajotoimisto Juridicus – Asianajaja Helsinki

Ota yhteyttä »
(09) 684 4060

Puhelimitse käytävä aloituskeskustelu ongelmanne kartoittamiseksi on maksuton.

info@juridicus.fi