Asianajaja Helsinki

Valitse Juridicuksen ammattitaitoinen asianajaja Helsingissä!

Asianajotoimisto Juridicus Oy on palvellut Helsingin alueen yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä jo yli 20 vuoden ajan. Otamme vastaan toimeksiantoja vain oikeudenaloilta, joihin olemme pitkän asianajouran myötä saaneet huomattavan kokemuksen ja osaamisen.  Edustamme ja avustamme jatkuvasti päämiehiämme riita-asioissa Helsingin-, Espoon-, ja Vantaan käräjäoikeuksissa.

Toimeksiannot, jotka otamme asianajotoiminnassamme vastaan sitoudumme tekemään erityisellä huolellisuudella ja siten kuin se olisi oma asiamme. Asiakkaan toimeksianto on hänelle aina painava asia ja siksi se edellyttää meiltä erityistä huolellisuutta, juridiikan osaamista ja asiakkaan edun varmistamista. Tervetuloa asiakkaaksemme!

Asianajaja hoitaa yksittäiset lakiasiat sekä kokonaisvaltaiset konsultointipalvelut

Asianajajamme vastaanottavat sekä yksittäisiä toimeksiantoja että hoitavat pitkäjänteisesti saman asiakkaan eri asioita. Voimme ottaa hoitaaksemme yrityksenne kaikkien oikeudellisten asioiden hallinnan. Yrityksellenne nimetään ensisijainen asianajaja sekä vara-asianajaja. Tämä asianajaja on jatkuvasti käytössänne ja tehtävässään arvioi ja hoitaa ja jakaa  oikeudellista osaamista edellyttävät asiat joko toimistomme sisällä tai hankkii osaavat asiantuntijat kysymyksiin ja ongelmiin, jotka edellyttävät osaamista jota toimistomme asianajajilla ei ole.

Ulkoistettu vastuuasianaja tuo turvaa ja auttaa muun muassa ennakoimaan mahdollisia ongelmatilanteita. Osallistumme tarvittaessa erityistapauksissa hallitustyöskentelyyn.

Asiakkaitamme ovat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

Yritysasiakaskuntamme koostuu monipuolisesti eri alojen eri kokoisista yrityksistä. Palvelemme siis niin pienehköjä kuin keskisuuria suomalaisia sekä ulkomaisia yrityksiä Helsingin seudulla, jotka toimivat useilla elinkeinon aloilla. Toimistomme asianajajilla on vahva kokemus mm. riita-asioiden ratkaisemisessa, työoikeudellisissa kysymyksissä sekä rakennusalan yritysten avustamisesta erilaisissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lakiasiat kannattaa hoitaa ennakoivasti – valitse kokenut asianajaja Helsinki

Käytännön kokemus on osoittanut, että asianajajan apua kannattaa käyttää ongelmatilanteissa ja suurempien oikeustoimien yhteydessä ennen kuin on sopimusosapuolten eriävät näkemykset tai  riitatilanne on jo käsillä. Hyvää asianajoa on riitatilanteiden ennakollinen välttäminen laatimalla selkeä ja yksiselitteinen sopimusteksti.

Käymme etukäteen läpi muun muassa sopimuksia ja kauppakirjoja. Asianajajamme konsultointi etukäteen voi usein estää riitojen syntymisen kokonaan. Teidän tehtävänne on pyörittää yritystänne, eikä riidellä.

Sovittelu

Meidän tehtävämme on pyrkiä estämään riidat ennakolta. Riidan synnyttyä tehtävämme on usein löytää sovintoratkaisu, joka on hyvä päämiehelle ja jonka vastapuoli voi vielä  hyväksyä. Parhaassa tapauksessa vastapuoli ei ole entinen asiakas. Sovittelukyky on toisinaan asianajajan paras työkalu päämiehen edun turvaamiseksi!

Palveluihimme kuuluvat mm.

  • Liikejuridiikka ja yhtiöoikeus
  • Riidanratkaisut
  • Perhe- ja perintöoikeus
  • Ulkoistetut lakimiespalvelut
  • Yritysjärjestelyt
  • Työoikeus
  • Kuljetusoikeus
  • Vakuutusoikeus
  • Tekijänoikeudet

Lue lisää palveluistamme »

Asianajaja on oikeuden asiantuntija

Asianajotoimisto Juridicuksen lakimiehet ovat kaikki asianajajia ja Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Suomessa on noin 19 000 lakimiestä, joista vain 10 % heistä on asianajajia. Laissa määritettyä ”asianajaja” -ammattinimikettä voivat käyttää vain ja ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytyt henkilöt.

Asianajajan päävelvoite on toimia lojaalisti päämiestä  kohtaan.

Mikä ero on lakimiehellä ja asianajajalla?

Asianajajan tulee suorittaa asianajotutkinto ja noudattaa hyvää asianajotapaa. Suomen Asianajoliitto valvoo asianajajia ja huolehtii, että Suomen asianajajat ovat ammattitaidoiltaan ja asianajotavoiltaan korkeatasoisia. Lisäksi asianajajalla tulee olla vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestyöstä ja vähintään kaksi vuotta kokemusta asianajotehtävistä sekä hänen tulee suorittaa asianajajatutkinto. Asianajajan velvollisuuksiin kuuluvat myös vuosittainen merkittävä täydennyskoulutus. Asianajaja on velvollinen pitämään ulkopuolisilta salassa kaikki asianajotoimeksiantoon liittyvät tietonsa.

Asianajotoimisto Juridicus – Asianajaja Helsinki

Asianajaja Helsinki – Ota yhteyttä »
(09) 684 4060

Puhelimitse käytävä aloituskeskustelu ongelmanne kartoittamiseksi on maksuton.

info@juridicus.fi