Jenni Korhonen-Pereira Coutinho

Legal assistant, legal notary

Telephone +358 (09) 684 4060
jenni.korhonen-pereira@juridicus.fi

Telephone +358 (09) 684 4060
jenni.korhonen-pereira@juridicus.fi