Lakimies Helsinki

Lakimies Helsinki – Asianajotoimisto Juridicus Oy hoitaa sekä pienet että suuret lakiasiat. Lakimiehemme palvelevat yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä yli 20 vuoden vankalla kokemuksella. Suhtaudumme työhömme vakavasti, meiltä saat aina parasta mahdollista palvelua. Lakimiehemme ovat asianajajia ja kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Toimistomme jokaisella asianajajalla on omat vahvat erikoisosaamisalueet, joten pystymme palvelemaan teitä monipuolisesti ja laadukkaasti.

Palveluihimme kuuluvat sekä yksittäiset toimeksiannot että laajemmat kokonaisuudet, voimme muun muassa ottaa hoitoomme yhtiönne kaikki oikeudelliset asiat. Asiakkaitamme ovat suomalaiset ja ulkomaiset pk-yritykset sekä yksityishenkilöt.

Lakimies tarjoaa turvaa jo ennen riitatilannetta

Ennakointi on paras puolustus. Lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman ajoissa, mieluiten jo hyvissä ajoin ennen mahdollista riitatilannetta. Tarkistamme etukäteen muun muassa sopimukset ja kauppakirjat. Ennakoivasti hoidetut lakiasiat säästävät turhilta murheilta ja ovat myös taloudellisesti kannattavia.

Konsultointipalvelut ja ulkoistettu lakimies

Liikejuridiikan puolella työhömme kuuluu olennaisesti puhdas lakikonsultin työ eli asianajokonsultointi. Asianajajan käyttö ennakoivasti on yrityksen kannalta viisasta ja kannattavaa. Käymme läpi muun muassa sopimuksia – etukäteen tehty työ on kaikin puolin huomattavasti edullisempaa kuin asioiden selvittely jälkikäteen oikeudessa. Myös yritysjärjestelyt ja niihin sisältyvät kauppakirjat tulee laatia huolellisesti, muuten eteen saattaa tulla vaikeuksia myöhemmässä vaiheessa. Sama pätee kaikkiin muihinkin lakiasioihin, kuten esimerkiksi perhe- ja perintöoikeuteen – kun asiat on valmisteltu elinaikana huolellisesti, selviävät perilliset myöhemmin vähemmällä riitelyllä.

Tarvitseeko yrityksenne lakimiehen palveluja, mutta ei halua palkata omaa lakimiestä? Asianajotoimisto Juridicus voi ottaa hoitaakseen yrityksenne oikeudelliset asiat kokonaisvaltaisesti. Yrityksellenne nimetään oma asianajaja sekä hänelle varamies. Ulkoistettu lakimies hoitaa oikeudelliset asiat kokonaisuudessaan ja tuo oikeudellista turvaa. Jos epäilette ongelmaa tai haluatte käyttää asian lakimiehen kautta, on lakimies käytössänne.

Riidanratkaisu

Lakimiehemme auttavat myös riidanratkaisutilanteissa. Mitä aikaisemmin otatte yhteyttä lakimieheemme, sen parempi. Asianajajamme pyrkivät ratkaisemaan riitatilanteet asiakkaan etujen mukaisesti jo ennen oikeudenkäyntiä.

Lakipalvelumme:

  • Yhtiöoikeus ja liikejuridiikka
  • Riidanratkaisu
  • Perintö- ja perheoikeus
  • Ulkoistettu lakimiespalvelu
  • Yritysjärjestelyt
  • Tekijänoikeudet
  • Kuljetusoikeus
  • Työoikeus
  • Vakuutusoikeus

Lue lisää tarjoamistamme lakipalveluista »

Asianajotoimisto Juridicus – Lakimies Helsinki

Ota yhteyttä »
Puhelimitse hoidettava aloituskeskustelu tilanteenne ja tarpeenne kartoittamiseen on maksuton.
(09) 684 4060
info@juridicus.fi