Aappo Salo

Asianajaja

Puhelin (09) 6844 0611
Gsm 050 594 9494
aappo.salo@juridicus.fi

Puhelin (09) 6844 0611
Gsm 050 594 9494
aappo.salo@juridicus.fi

Oikeustieteen kandidaatti vuosi 1997
Asianajaja vuosi 2001
Perustajaosakas, Asianajotoimisto Juridicus Oy, vuodesta 1997-
Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija vuodesta 2002

Erikoistumisalueet:
Liikejuridiikka
Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
Työoikeus
Riidanratkaisut ja oikeudenkäynnit
Perintöoikeus

Aikaisempi työkokemus:
Asianajotoimisto Sakari Salo Oy, avustava lakimiesharjoittelija 1993–1997

Luottamustoimet:
Mailhouse Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Siskon Siivous Oy:n hallituksen jäsen
DoMedi Oy:n hallituksen jäsen
Kirjapaino Koliprint Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Työkielet:
suomi
englanti

Referenssit


Mailhouse Oy

Mailhouse Oy on osoitteelliseen suoramarkkinointi- sekä viestintämateriaalin osoitteelliseen lähetykseen sekä digipainatukseen erikoistunut yhtiön, jonka on alansa toiseksi suurin Suomessa. Yhtiön liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella noin 5,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 30 henkilöä.

Asianajotoimisto Juridicus Oy on toiminut ulkoistettuna lakiosastonamme toimintamme alusta lukien. Juridicus Oy on vastannut juoksevaan liiketoimintaamme liittyvän laaja-alaisen juridiikan hoitamisesta, jonka lisäksi Juridicus on avustanut mm. useammassa osake- ja liiketoimintakauppaneuvotteluissa ja hoitanut usean liiketoimintakaupan sopimusoikeudellisen ja muun juridisen täytäntöönpanon. Olemme erittäin tyytyväisiä saamamme palvelun laatutasoon sekä kustannusvastaavuuteen sekä toimintatapaan.

Elina Malmgren
toimitusjohtaja


DoMedi Oy, Siskon Siivous Oy

DoMedi Oy on uuden ajan suomalainen siivousalan konserni, jonka tytäryhtiö on Siskon Siivous Oy. Siskon Siivous Oy tuottaa siivouspalvelua yrityksille ja yhteisöille. Domedi-konserniin kuuluu Siskon Siivouksen lisäksi Toimiva Koti, joka tarjoaa hoiva- ja kotilääkäripalveluja, kotisiivousta ja pikatalonmies- palveluja yksityishenkilöille sekä apuvälineitä ja ratkaisuja esteettömään ja turvalliseen kotona asumiseen. Nopeasti kasvavan konsernin liikevaihto vuodelle 2016 arvioidaan asettuvan noin 8.2 miljoonaa euron tasolle.

Asianajotoimisto Juridicus Oy on avustanut yhtiötämme erilaisten ongelmien ratkaisemisessa ja tässä tehtävässä osaa ottaa haluamallamme tavalla huomioon myös asiakaslähtöisen toimintamallimme. Juridicus toimii myös ulkoistettuna lakiosastonamme, jolta saamme yleensä vielä saman päivän aikana luotettavan vastauksen päivittäisessä liiketoiminnassa esiin nouseviin erilaisiin oikeudellisiin kysymyksiin. Yhteistyömme on osoittautunut toimivaksi.

Terhi Kotkansalo
toimitusjohtaja


Data-Mate Oy

Data-Mate Oy on digitaalisen median CD-DVD ja USB muistitikkuja sekä niiden myyntikoteloita ja painotuotteita tuottava ja myyvä kotimainen perheyritys. Yhtiön budjetoitu liikevaihto 2016 on noin 1,7 milj €.

Asianajotoimisto Juridicus Oy on avustanut meitä vuodesta 1998 lukien kaikissa yrityksemme kaikissa oikeudellisissa asioissa ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun. Juridicus Oy tuntee pitkästä yhteistyösuhteestamme johtuen yrityksemme hyvin ja oikeudellista asiantuntemusta vaativien monipuolisten tilanteiden selvittäminen on myös tästä syystä tehokasta ja luotettavaa.

Samu Scheiman
toimitusjohtaja


TP-Avuksenne Oy

TP-Avuksenne Oy on henkilöstöpalvelualan yritys, jonka päätoimialana on tarjota ja mahdollistaa joustavat työnteon ja tuotannon ratkaisut asiakasyritysten erilaisissa työvoimatarvetilanteissa. Tarjoamme työntekijöitä myös tavanomaiseen toimistotyöhön. Liikevaihtomme oli vuonna 2015 noin 6,8 miljoonaa euroa.

Asianajotoimisto Juridicus Oy on toiminut ulkoistettuna lakiosastonamme vuodesta 2006 lukien ja avustanut meitä paitsi yleisessä liikejuridiikassa myös erityisesti erilaisissa työoikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa ja asioissa. Yhteistoimintamme on ollut mutkatonta ja saamamme neuvot asiaan suoraan meneviä ja oikeudelliset arviot jälkikäteen tarkastellen varsin luotettavaksi osoittautuneita. Juridicus Oy:n ulkoistettu lakimiespalvelu on osoittautunut kustannustehokkaaksi tavaksi toimia.

Petri Kinnari
toimitusjohtaja


Bookers Finland Oy

Bookers Finland Oy on vakavarainen suomalainen myyntiin, myynnin tehostamiseen, myynnin ulkoistamiseen ja yritysten asiakastapaamisten hankintaan erikoistunut organisaatio, joka on perustettu 1991. Yritys on voimakkaassa kasvussa ja työllistää tällä hetkellä noin 160 henkilöä, joista reilut sata Helsingin Sörnäisissä ja loput eripuolilla maata erilaisissa vaativissa myynnin tehtävissä . Bookers Finland Oy ja tytäryhtiö Bookers Connect Oy kuuluvat Bookers Group konserniin ja konsernin yhteenlaskettu liikevaihto tilikaudella 2016 on noin 9,4 miljoonaa euroa.

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimisto Juridicus Oy:n asianajaja Aappo Salon kanssa vuodesta 2013 lukien. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä häneltä saamaamme jatkuvaan oikeudelliseen neuvontaan liiketoimintamme edellyttämissä tilanteissa.

Jukka Rautiainen
toimitusjohtaja