Eero Heinänen

Asianajaja

Gsm 040 518 8928
eero.heinanen@juridicus.fi

Gsm 040 518 8928
eero.heinanen@juridicus.fi

Oikeustieteen kandidaatti 1996
LL.M (merioikeus) 2001
Asianajaja 2004
Tullut toimistoon 2003
Osakas 2004

Erikoistumisalueet:
Merioikeus
Kuljetusoikeus
Sopimusoikeus
Vahingonkorvausoikeus
Vakuutusoikeus

Aikaisempi työkokemus:
Sampo Teollisuusvakutus Oy (nykyisin If Vahinkovakuutus Oy), lakimies 1996 – 2001
Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen Oy, lakimies 2001 – 2003

Jäsenyydet:
Suomen Asianajajaliitto
CMI (Comité Maritime Internationale) Suomen ososto
Suomen Vakuutuslakimiesten yhdistys r.y.

Työkielet:
suomi
ruotsi
englanti