Asianajajat Helsingissä

Ammattitaitoinen asianajaja Helsingissä.

Koska jokaisella asianajajallamme on oma vahva erikoisosaamisalueensa, kykenemme palvelemaan asiakkaitamme keskeisillä oikeudenaloilla laadukkaasti. Asianajajamme kunnia asiana on hoitaa saatua tehtävää tinkimättömästi päämiehen edun mukaisesti lakia noudattaen.

Kaikki lakimiehemme ovat asianajajia ja siten Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

Aappo Salo

Aappo Salo

Asianajaja

Gsm 050 594 9494
aappo.salo@juridicus.fi

Lue lisää »

Otto Ääri

Otto Ääri

Asianajaja

Gsm 041 5132 382
otto.aari@juridicus.fi

Lue lisää »

Eero Heinänen

Eero Heinänen

Asianajaja

Gsm 040 518 8928
eero.heinanen@juridicus.fi

Lue lisää »

Kari Karjalainen

Kari Karjalainen

Asianajaja

Gsm 040 556 4110
kari.karjalainen@juridicus.fi

Lue lisää »

Asianajaja Helsinki – Juridicus Oy

Asianajotoimisto Juridicus Oy:n asianajajat ovat palvelleet Suur-Helsingin alueen yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä jo yli 20 vuoden ajan. Otamme vastaan toimeksiantoja vain oikeudenaloilta, joihin olemme pitkän asianajouran myötä saaneet huomattavan kokemuksen ja osaamisen. Edustamme ja avustamme jatkuvasti päämiehiämme riita-asioissa Helsingin-, Espoon-,  Vantaan sekä Uudenmaan muissa käräjäoikeuksissa.

Toimeksiannot, jotka otamme asianajotoiminnassamme vastaan, sitoudumme tekemään erityisellä huolellisuudella ja siten kuin se olisi oma asiamme. Asiakkaan toimeksianto on hänelle aina painava asia ja siksi se edellyttää meiltä erityistä huolellisuutta, juridiikan osaamista ja asiakkaan edun varmistamista. Tervetuloa asiakkaaksemme!

Asianajaja hoitaa yksittäiset lakiasiat sekä kokonaisvaltaiset konsultointipalvelut

Asianajajamme vastaanottavat sekä yksittäisiä toimeksiantoja että hoitavat pitkäjänteisesti saman asiakkaan eri asioita. Voimme ottaa hoitaaksemme yrityksenne kaikkien oikeudellisten asioiden hallinnan kumppanuusyritysten avustuksella. Yrityksellenne nimetään ensisijainen asianajaja sekä varalle toinen asianajaja. Tämä asianajaja on jatkuvasti käytössänne ja tehtävässään arvioi ja hoitaa ja jakaa  oikeudellista osaamista edellyttävät asiat joko toimistomme sisällä tai hankkii osaavat asiantuntijat kysymyksiin ja ongelmiin, jotka edellyttävät osaamista jota toimistomme asianajajilla ei ole.

Ulkoistettu vastuuasianaja tuo turvaa ja auttaa muun muassa ennakoimaan mahdollisia ongelmatilanteita. Osallistumme tarvittaessa erityistapauksissa hallitustyöskentelyyn.

Asiakkaitamme ovat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

Yritysasiakaskuntamme koostuu monipuolisesti eri alojen eri kokoisista yrityksistä. Palvelemme siis niin pienehköjä kuin keskisuuria suomalaisia sekä ulkomaisia yrityksiä Suomessa, jotka toimivat useilla elinkeinon aloilla. Toimistomme asianajajilla on vahva kokemus mm. riita-asioiden ratkaisemisessa, työ- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä sekä rakennusalan yritysten avustamisesta erilaisissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lakiasiat kannattaa hoitaa ennakoivasti

Käytännön kokemus on osoittanut, että asianajajan apua kannattaa käyttää ongelmatilanteissa ja suurempien oikeustoimien yhteydessä ennen kuin on sopimusosapuolten eriävät näkemykset tai  riitatilanne on jo käsillä. Hyvää asianajoa on riitatilanteiden ennakollinen välttäminen laatimalla selkeä ja yksiselitteinen sopimusteksti.

Käymme etukäteen läpi muun muassa sopimuksia ja kauppakirjoja ja ennakoivasti erilaisia potentiaalisia riidan syntytilanteita. Asianajajamme konsultointi etukäteen useimmiten estää riitojen syntymisen kokonaan,  säästää merkittävän määrän rahaa ja erityisesti teidän aikaanne.

Sovittelu

Meidän tehtävämme on pyrkiä estämään riidat ennakolta. Riidan synnyttyä tehtävämme on usein löytää sovintoratkaisu, joka on hyvä päämiehelle ja jonka vastapuoli voi vielä  hyväksyä. Parhaassa tapauksessa vastapuoli ei ole teidän entinen asiakas. Sovittelukyky on toisinaan asianajajan paras työkalu päämiehen edun turvaamiseksi.

Toisaalta, mikäli sovintoratkaisua ei synny, ajamme päämiehen etua riita-asiassa tiukasti ja tinkimättömästi.

Palveluihimme kuuluvat mm.

  • Liikejuridiikka ja yhtiöoikeus
  • Riidanratkaisut
  • Perhe- ja perintöoikeus
  • Ulkoistetut lakimiespalvelut
  • Yritysjärjestelyt
  • Työoikeus
  • Kuljetusoikeus
  • Vakuutusoikeus
  • Tekijänoikeudet

Lue lisää palveluistamme »

Asianajaja on oikeuden asiantuntija

Juridicuksen lakimiehet ovat kaikki asianajajia ja Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Suomessa on noin 19 000 lakimiestä, joista vain 10 % heistä on asianajajia. Laissa määritettyä ”asianajaja” -ammattinimikettä voivat käyttää vain ja ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytyt henkilöt.

Asianajajan päävelvoite on toimia lojaalisti päämiestä  kohtaan.

Mikä ero on lakimiehellä ja asianajajalla?

Asianajajan tulee suorittaa asianajotutkinto ja noudattaa hyvää asianajotapaa. Suomen Asianajoliitto valvoo asianajajia ja huolehtii, että Suomen asianajajat ovat ammattitaidoiltaan ja asianajotavoiltaan korkeatasoisia. Lisäksi asianajajalla tulee olla vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestyöstä ja vähintään kaksi vuotta kokemusta asianajotehtävistä sekä hänen tulee suorittaa asianajajatutkinto. Asianajajan velvollisuuksiin kuuluvat myös vuosittainen merkittävä täydennyskoulutus. Asianajaja on velvollinen pitämään ulkopuolisilta salassa kaikki asianajotoimeksiantoon liittyvät tietonsa.

Asianajotoimisto Juridicus – Asianajaja Helsinki

Ota yhteyttä »
(09) 684 4060

Puhelimitse käytävä aloituskeskustelu ongelmanne kartoittamiseksi on maksuton.

info@juridicus.fi