Ulkoistetut lakimiespalvelut

Otamme hoitaaksemme yrityksenne oikeudellisten asioiden hoidon nimeämällä ensisijaisen asianajajan yhtiönne ulkoistetuksi lakimieheksi ja hänelle varamiehen. Sopimus palvelusta räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

Juridicuksen Yritysten lakimiespalvelu toimintamalli ratkaisee yritysten juridisen asiantuntemuksen hankkimiseen ja hallintaan liittyvät epävarmuudet.

Meiltä oikeudellista osaamista voi ostaa tarvitsemansa määrän ja etukäteen tiedossa olevin hinnoin.

Lakimiehillämme on liikejuristin lähestymistapa, josta seuraa se, että asioita arvioidaan ja ratkotaan ”business” edellä eli ratkaisukeskeisesti asiakkaan liiketaloudellinen edun mukaan.

Toimistomme asianajajilla on vuosikymmenten kokemus liikejuridiikasta; sopimus- ja yhtiöoikeudesta laajalta alueelta. Silloin kun asiakaan yksittäinen ongelma ei kuulu osaamisalueeseemme, yrityksemme kumppanit täydentävät palvelutarjontaamme.

Ulkoistetun lakimiespalvelumme avulla asiakasyritys kykenee kustannustehokkaasti tarkastamaan ja tekemään liiketoimintaan liittyviä oikeustoimia ja arvioimaan ja ennakoimaan ns. vaaranpaikkoja elävän liikeelämän eri tilanteessa.

Kullekin asiakkaalle nimetään vastuulakimies joka oppii tuntemaan yrityksenne tarpeet ja olosuhteet tavanomaista paremmin. Tätä kautta yrityksenne oikeudellisten asioiden hoito on luotettavaa ja kustannustehokasta. Osoituksena tästä ovat muun muassa pitkään jatkuneet palvelusuhteet asiakkaiden kanssa, joista osa on jopa yli 15 vuotta pitkiä.

Meiltä saat avun:
– yleisen oikeudellisen neuvonnan yrityksenne arjen toiminnan erilaisissa tilanteissa;
– sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa;
– yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä;
– erilaisissa riitatilanteissa ja niiden nopeissa ratkomisissa ja myös niiden välttämisessä etukäteen;
– työsopimusoikeudellisissa asioissa ja muissa työoikeuskysymyksissä;
– oikeudenkäyntiriidoissa yleisissä oikeusistuimissa sekä välimiesmenettelyssä;
– immateriaalioikeuteen liittyvissä kysymyksissä;
– kuluttajasuojalakiin ja muihin yksityishenkilöitä suojaaviin lakeihin liittyvissä kysymyksissä;
– tietosuojaan liittyviin kysymyksiin;
– yrityksenne eettisten säännöstöjen laadinnassa;
– osake- ja liiketoimintakaupoissa sekä muissa yritysjärjestelyissä

Mikäli tarvitsette jatkuvaa tai toistuvaa lainopillista neuvontaa liiketoiminnassanne mutta lakimiehen palkkaaminen yrityksellenne ei ole kustannustehokasta tai yksittäisiin kysymyksiin sopivan juristin etsiminen on hankalaa, olemme oikea palvelutarjoaja. Palvelumme on jatkuvaa, luotettavaa, kustannustehokasta: teidän yrityksenne tarpeisiin muokattua.

Ulkoistetun lakimiespalvelun hinnat voidaan sopia kuukausihintaisiksi tai tuntiperusteisiksi hinnoiksi käytetyn ajan mukaan tai niiden yhdistelmiksi.

OIKEUDELLINEN LÄÄKÄRINTARKASTUS

Osana alkavaa yhteistyötä, suosittelemme ja teemme halutessanne sopimussuhteen alkusi toimintanne juridisen lääkärintarkastuksen, jossa arvioidaan yrityksenne sopimusoikeudellinen tilanne, työsopimusoikeudellinen tilanne ja yleisesti muu toimintaanne liittyvä oikeudellinen kehikko ja vaatimukset sekä niiden hoidan tila. Arvio pitää sisällään kaksi tapaamista ja yhtiön asiakirjoihin tutustumisen ja niiden jälkeen vielä lyhyt loppuraportti suosituksineen. Oikeudellisen lääkärintarkastuksen hinta sovitaan kiinteäksi etukäteen. Hinta riippuu tarkastuksen laajuudesta mutta tavanomaisesti on 700-1.500,00 euroa.

Vastuuvapauslauseke: Nämä Sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen sisältämien tietojen nojalla. Huomautamme, että asianajajavastuun edellyttämä toimeksianto edellyttää Sopimusta.