Lakimies Helsinki

Asianajotoimisto Juridicus Oy:n asianajaja lakimiehillä on kullakin yli 20 vuoden kokemus oikeudellisten asioiden hoidosta.

Asianajotoimisto Juridicus Oy on perustettu vuonna 1997. Toimistomme asianajajilla on kullakin yli 20 vuoden kokemus oikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Asianajatoimiston lakimiehet hoitavat tehtävänsä asiakaslähtöisesti ja ammattitaidolla, toimeksiantoja ei siirretä avustaville lakimiehille.  Lakimiehemme palvelevat tällä periaatteella yrityksiä, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä yli 20 vuoden vankalla kokemuksella.

Suhtaudumme vastaanotettuun toimeksiantoon erittäin vakavasti, toimimme tiiminä siten, että asiantuntemuksemme on taattu ja saat aina parasta mahdollista palveluamme. Lakimiehemme ovat asianajajia ja kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Toimistomme jokaisella asianajajalla on omat vahvat erikoisosaamisalueet, joten pystymme palvelemaan teitä asiallisesti keskeisimmillä oikeudenaloilla.

Palveluihimme kuuluvat sekä yksittäiset toimeksiannot että laajemmat kokonaisuudet, voimme muun muassa ottaa hoitoomme yhtiönne kaikki oikeudellisten asioiden hallinnan kumppanuusverkostomme avustuksella.

Lakimies tarjoaa turvaa jo ennen riitatilannetta

Ennakointi on paras puolustus. Toimistomme lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman ajoissa, mieluiten jo hyvissä ajoin ennen mahdollista riitatilannetta. Tarkistamme etukäteen muun muassa sopimukset ja kauppakirjat ja neuvomme riitatilanteiden välttämiseksi. Ennakoivasti asiallisesti hoidetut lakiasiat säästävät merkittäviä määriä selvää rahaa ja erityisesti tuottamattomalta ajankäytöltä sekä turhilta huolilta.

Me kannamme vastuumme toimeksiannoissa.

Konsultointipalvelut ja ulkoistettu lakimies

Liikejuridiikan puolella työhömme kuuluu olennaisesti puhdas lakikonsultin työ eli asianajokonsultointi. Asianajajan käyttö ennakoivasti on yrityksen kannalta viisasta ja kannattavaa. Käymme läpi muun muassa sopimuksia – etukäteen tehty työ on kaikin puolin huomattavasti edullisempaa kuin asioiden selvittely jälkikäteen oikeudessa. Myös yritysjärjestelyt ja niihin sisältyvät kauppakirjat tulee laatia huolellisesti, muuten eteen saattaa tulla vaikeuksia myöhemmässä vaiheessa. Sama pätee kaikkiin muihinkin lakiasioihin, kuten esimerkiksi perhe- ja perintöoikeuteen – kun asiat on valmisteltu elinaikana huolellisesti, selviävät perilliset myöhemmin vähemmällä riitelyllä.

Tarvitseeko yrityksenne lakimiehen palveluja, mutta ei halua palkata omaa lakimiestä? Asianajotoimisto Juridicus voi ottaa hoitaakseen yrityksenne oikeudelliset asiat kokonaisvaltaisesti. Yrityksellenne nimetään oma asianajaja sekä hänelle varamies. Ulkoistettu lakimies hoitaa oikeudelliset asiat kokonaisuudessaan ja tuo oikeudellista turvaa. Jos epäilette ongelmaa tai haluatte käyttää ongelmaan varmistuksen, on nimetty lakimies  tai hänen varamiehensä aina käytössänne.

Lakimies Helsinki ja riidanratkaisu

Lakimiehemme auttavat myös riidanratkaisutilanteissa. Mitä aikaisemmin otatte yhteyttä lakimieheemme, sitä useampia vaihtoehtoja riidan ratkaisulle tyypillisesti on. Asianajajamme pyrkivät ratkaisemaan riitatilanteet asiakkaan etujen mukaisesti jo ennen oikeudenkäyntiä.

Lakipalvelumme:

  • Yhtiöoikeus ja liikejuridiikka
  • Riidanratkaisu
  • Perintö- ja perheoikeus
  • Ulkoistettu lakimiespalvelu
  • Yritysjärjestelyt
  • Tekijänoikeudet
  • Kuljetusoikeus
  • Työoikeus
  • Vakuutusoikeus

Lue lisää tarjoamistamme lakipalveluista »

Asianajotoimisto Juridicus – Lakimies Helsinki

Lakimies Helsinki – Ota yhteyttä »
Puhelimitse hoidettava aloituskeskustelu tilanteenne ja tarpeenne kartoittamiseen on maksuton.
(09) 684 4060
info@juridicus.fi