Kuljetusoikeus

Palvelemme erilaisissa meri-, maantie-, ilma- ja rautatiekuljetuksiin liittyvissä asioissa: mm. lastivahingoissa, kuljetus- ja rahtaussopimuksissa sekä meripelastukseen, alusten yhteentörmäykseen ja takavarikkoihin liittyen.

Toimistomme osakas AA Eero Heinänen on vastuussa toimistomme kuljetusoikeudellisista asioista.

Toimistomme työstä huomattava osa koostuu kuljetusoikeudellisista toimeksiannoista. Toimeksiantajat ovat pääsääntöisesti suomalaisia vakuutusyhtiöitä ja kuljetusliikkeitä. Merkittävä osa toimeksiannoista tulee myös ulkomaalaisilta toimeksiantajilta, joiden joukossa on mm. alansa johtavia asianajotoimistoja Euroopassa.

Kuljetusoikeudellisten toimeksiantojen menestyksellinen hoitaminen edellyttää oikeudellisten säännösten tuntemuksen lisäksi myös laajaa kuljetuselinkeinon käytännön tuntemusta. Tämä seikka korostuu erityisesti kuljetussopimusten ja -asiakirjojen laatimisessa. Kuljetustoiminnan kansainvälisestä luonteesta johtuen lainsäädäntömme ja alalla yleisesti käytettävät sopimusehdot pohjautuvat joko kansainvälisiin sopimuksiin tai ulkomailla laajasti käytettyihin alan yleisiin ehtoihin.

Toimistomme osaaminen kattaa pääsääntöisesti kaikki meri-, maantie-, ilma- ja rautatiekuljetuksiin liittyvät asiat, kuten:

  • Lastivahingot
  • Kuljetussopimukset
  • Rahtaussopimukset
  • Meripelastus
  • Alusten yhteentörmäys
  • Takavarikot

Toimistollamme on myös pitkäaikainen kokemus ja asiantuntemus kuljetus- ja merivakuutuksiin liittyvissä asioissa.

Useiden vuosien aikana syntyneiden yhteistyösuhteiden ansiosta toimistomme pystyy palvelemaan asiakkaitamme myös ulkomaille suuntatuvissa toimeksiannoissa.

Vastuuvapauslauseke: Nämä Sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen sisältämien tietojen nojalla. Huomautamme, että asianajajavastuun edellyttämä toimeksianto edellyttää Sopimusta.