Asianajotoimisto Helsinki

Juridicus Oy – Ammattitaitoinen asianajotoimisto Helsingissä.

Juridicus Oy:ssä suhtaudumme työhömme asiaankuuluvalla vakavuudella ja tarkalla ammattietiikalla. Palvelemme asiakkaitamme sekä yksittäisissä toimeksiannoissa että laajemmissa tai pitkäkestoisemmissa asiakokonaisuuksissa.

Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja perustuu luottamukseen asiakkaan ja toimistomme asianajajan välillä. Toimistomme toimeksiantoja ei jaeta  avustaville nuorille lakimiehille tehtäväksi vaan tehtävän vastaanottava kokenut asianajaja vastaa ja hoitaa toimeksiantoa aktiivisesti itse.  Tämä on asiakaslähtöinen toimeksiantojen hoitamisen tapamme, josta seuraa syvä luottamussuhde asiakkaan ja asianajajan välillä. Pisimmät toimeksiantosuhteemme ovat yli kahden vuosikymmenen mittaisia.

Asianajotoimisto Juridicus Oy- asiakaslähtöinen asiantuntijaorganisaatio.

Asianajotoimisto Helsinki palvelee asiakkaitaan laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Toimistomme asianajajista jokaisella on oma erityinen osaamisalueemme, joten palvelemme laaja-alaisesti samalla kertaa useampaankin oikeudenalaan liittyvissä asioissanne.

Kokemuksemme osoittaa, että oikeudellisten asioiden hoitamisessa varautuminen ja ennakointi säästävät usein pitkiltä ja kalliilta riidoilta. Tämä pätee niin yhtiö- ja kauppaoikeuteen liittyvissä asioissa kuin esim. perhe- ja perintöoikeudellisissakin asioissa.

Asianajotoimisto Helsinki ja monipuoliset palvelut

Liikejuridiikka ja yhtiöoikeus

Asianajotoimisto Juridicus tarjoaa oikeudellista konsultointia lähes kaikkiin yrityksenne juridisiin ongelmiin. Asianajajamme avustavat yritystänne kaikissa yhtiöoikeudellisissa tilanteissa, kuten sopimusten laatimisessa ja tarkastuksessa. Parasta asianajoa on riidan ennakollinen välttäminen. Mikäli riita ei ole enää vältettävissä, tai oikeudellinen ongelma on jo syntynyt, avustavat asianajajamme teitä myös itse riidan tai ongelman ratkaisemisessa.

Lue lisää liikejuridiikasta ja yhtiöoikeudesta »

Riidanratkaisu

Asianajotoimistollamme on 20 vuoden kokemus erilaisten riita-asioiden hoidosta ja olemme ajaneet päämiesten asioita kaikissa oikeusasteissa. Asianajajamme avustavat teitä tarvittaessa myös välimiesmenettelyistä.

Jokainen riitatilanne on yksilöllinen ja paras ratkaisukeino arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Lue lisää riidanratkaisusta »

Perhe- ja perintöoikeus

Asianajajamme laativat perukirjat, testamentit ja perinnönjakokirjat. Lisäksi avustamme ja neuvomme kuolinpesiä ja pesän yksittäisiä osakkaita perintöoikeuden kaikissa kysymyksissä.

Asianajotoimisto Juridicus Oy:n asianajajat voivat toimia myös tuomioistuimen määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina kuolinpesissä. Usein riitaisen pesän selvittäminen ja jakaminen onnistuu vasta asiantunteva pesänselvittäjän ja  pesänjakajan myötävaikutuksella.

Lue lisää perhe- ja perintöoikeudesta »

Yritysjärjestelyt

Avustamme sekä myyjiä että ostajia yritysjärjestelyjen juridisessa strukturoinnissa. Neuvomme teitä kaikissa yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa, kuten tavoittelemanne lopputuloksen kannalta parhaan oikeudellisen muodon valinnassa ja yritysjärjestelyn rakenteessa. Lisäksi laadimme kauppakirjat ja olemme tukena prosessin viimeistelyssä.

Lue lisää yritysjärjestelyistä »

Muut oikeudelliset palvelumme

  • Ulkoistettu lakimiespalvelu
  • Vakuutusoikeus
  • Työoikeus
  • Kuljetusoikeus
  • Tekijänoikeudet

Lue lisää lakipalveluistamme »

Palvelemme yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä

Kuten osaamisalueemme, myös asiakkaamme ovat hyvin monialaisia ja moninaisia. Pääosa asiakkaistamme on pienehköjä tai keskisuuria kotimaisia yhtiöitä. Kokemusta on kertynyt erityisesti yritysten oikeudellisten asioiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta sekä riitojen ratkaisemisesta. Palvelemme lisäksi ulkomaisia yrityksiä sekä yksityishenkilöitä.

Asiakkaamme ovat suureksi osaksi pääkaupunkiseudulta, Helsingistä, Vantaalta ja Espoosta. Nykyajan teknologian ansiosta voimme palvella myös kauempana sijaitsevia yrityksiä. Kun tarvitsette asiantuntevaa ja luotettavaa oikeudellisten asioiden hoitoa, Asianajotoimisto Juridicus on täällä teitä varten.

Juridicus Oy:n asianajotoimisto Helsingissä on asiakaslähtöinen asiantuntijaorganisaatio

Asianajotoimisto Helsinki – Ota yhteyttä »
(09) 684 4060

Aloituskeskustelu puhelimessa on maksuton. Käymme läpi tilanteenne ja suosittelemme teille parhaiten sopivia ratkaisuja.

info@juridicus.fi